Wtorek, 26. Marzec 2019

O nas

Centralny Ośrodek Sportu (COS) jest podmiotem wyspecjalizowanym w szkoleniu sportowym kadry olimpijskiej i narodowej, zarówno seniorów, jak i juniorów.

COS jest instytucją gospodarki budżetowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) utworzoną w celu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej. Organem założycielskim jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Zgodnie ze Statutem - przedmiotem działalności podstawowej COS jest tworzenie warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych dla szkolenia sportowego prowadzonego przez związki sportowe i inne przedmioty działające w zakresie kultury fizycznej, w tym realizacja zadań związanych z przygotowywaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy.

 

Działalność ta odbywa się poprzez:

  • budowę i utrzymywanie obiektów sportowych;
  • świadczenie usług w zakresie szkolenia sportowego dla polskich związków sportowych i innych podmiotów działających w zakresie kultury fizycznej przy wykorzystaniu obiektów sportowych;
  • współorganizowanie zawodów sportowych;
  • oddawanie do korzystania obiektów sportowych;
  • tworzenie warunków do promocji zdrowia oraz udzielania świadczeń zdrowotnych;
  • świadczenie usług z zakresu kultury fizycznej.

Ponadto COS świadczy działalność polegającą na wykorzystywaniu posiadanej bazy organizacyjno-technicznej i noclegowej do świadczenia usług promujących sport i turystykę, organizowania związanych z tym konferencji edukacyjnych i szkoleń oraz świadczenia usług w zakresie turystyki i rekreacji ruchowej dla osób indywidualnych i wypoczynku rodzinnego.

 

COS posiada sześć Ośrodków Przygotowań Olimpijskich (OPO-COS):

Aktualności

Lista partnerów

Ilość wyświetleń: 10591