Środa, 22. Listopad 2017

W odniesieniu do oświadczenia Miasta Stołecznego Warszawy odnośnie zadaszenia toru łyżwiarskiego na Stegnach

Lodowisko Torwar II

 

W tekście „Brak dofinansowania się mści” opublikowanym na stronie internetowej um.warszawa.pl podano szereg nieprawdziwych informacji. Miasto Stołeczne Warszawa wykorzystuje fakt rezygnacji Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego z organizacji Mistrzów Europy do celów politycznych, nie mających uzasadnienia w faktach.

Jednym z rażących nadużyć w tekście jest podanie informacji, że ministerstwo stawiało wymagania dotyczące organizacji Mistrzostw Europy na Torze Łyżwiarskim „Stegny”. Jest to całkowitą nieprawdą, bowiem ministerstwo nie jest organizatorem takich imprez. Wymagania co do organizacji imprez międzynarodowych stawia związkowi sportowemu właściwa światowa federacja. Co więcej, wymagania o których pisze miasto, „doświetlenie toru z obecnych 570 do 1400 lux” jest wymogiem realizacji transmisji telewizyjnej, która miała być transmisją na żywo na całą Europę. Powszechnie wiadomo, że za organizację transmisji telewizyjnych nie odpowiada ministerstwo, a zatem jest to zdanie całkowicie absurdalne.

Istotną informacją jest fakt, że resort zaoferował pomoc Polskiemu Związkowi Łyżwiarstwa Szybkiego w dofinansowaniu Mistrzostw Europy w kwocie co najmniej pół miliona złotych.

Nieprawdziwa jest także informacja, że ministerstwo wycofało się z finansowania inwestycji Toru Łyżwiarskiego na Stegnach. Inwestycja nadal widnieje w programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, w planie wieloletnim.

Od samego początku toczyły się rozmowy, że Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim mają odbyć się w Warszawie na otwartym torze i takiego zadania organizacyjnego podjął się Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego. Zbieżność dat organizacji tej imprezy sportowej (początek 2017 roku) i realizacji inwestycji na Stegnach (początek robót budowlanych był planowany na 2016 rok) skłoniła Ministerstwo Sportu i Turystki, które kieruje się przede wszystkim dobrem polskich sportowców, do rozpatrzenia projektu obiektu o charakterze treningowym w Tomaszowie Mazowieckiem.

Decydującymi czynnikami w przyznaniu dotacji na zadaszenie toru łyżwiarskiego w Tomaszowie Mazowieckim była także cena i właśnie termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Koszt realizacji inwestycji w Tomaszowie jest ponad trzykrotnie niższy niż ten na warszawskich Stegnach (Tomaszów 48 mln zł, Stegny 160 mln zł). Planowane oddanie obiektu w Tomaszowie do użytkowania jest już na połowę przyszłego roku, podczas gdy okres realizacji inwestycji na Stegnach obejmował jeszcze rok 2018. Przy wyborze lokalizacji wzięto także pod uwagę bliskość Ośrodka Przygotowań Olimpijskich COS w Spale, w którym na co dzień trenuje m.in. kadra olimpijska.

Nie jest też prawdą, że sportowcy trenujący na obiekcie COS Torwar II pozostali bez bazy treningowej. W bieżącym roku MSiT dofinansowało budowę maszynowni chłodu dla obiektu Torwar II, zakup i montaż band z szybami ochronnymi (inwestycje już zostały zakończone),  trwa natomiast kompleksowy remont zaplecza szatniowo-sanitarnego obiektów łyżwiarskich na Torwarze.  Kłamliwa jest także informacja, że ceny w hali Torwar II wrastają, wręcz przeciwnie. Dzięki inwestycjom podnoszącym efektywność działania lodowiska od stycznia 2017 roku wprowadzona zostanie nowa, niższa oferta cenowa.

Dyrekcja COS zakończyła współpracę z niektórymi związkami łyżwiarskimi. Wynika to nie ze złej woli, ale z olbrzymich zaległości finansowych wobec COS. Taka sytuacja dotyczy wymienianego w tekście UKS Mazowsze. Odpowiedzialność COS za powierzony w zarządzanie przez MSiT majątek, nie pozwala na tolerowanie powyższych sytuacji.

Ministerstwo Sportu i Turystyki zachęca Miasto Stołeczne do inwestycji w obszarze sportu, szczególnie, że pierwotny budżet inwestycyjny m.st. Warszawy wynosił 2,6 mld zł. Na ostatniej sesji Rady został on zmniejszony o 730 mln. zł. To oznacza, że zamiast inwestować w sport miasto woli nie wydawać tych środków. Dobrze tę kwotę zestawić z całym tegorocznym budżetem Ministerstwa Sportu i Turystyki na inwestycje, który opiewa na kwotę ponad 420 mln zł. Za te środki realizowanych jest obecnie 700 inwestycji.

Lista partnerów

Ilość wyświetleń: 665