Niedziela, 20. Sierpień 2017

O nas

Centralny Ośrodek Sportu (COS) jest podmiotem wyspecjalizowanym w szkoleniu sportowym kadry olimpijskiej i narodowej, zarówno seniorów, jak i juniorów.

COS jest instytucją gospodarki budżetowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) utworzoną w celu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej. Organem założycielskim jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Zgodnie ze Statutem – przedmiotem działalności podstawowej COS jest tworzenie warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych dla szkolenia sportowego prowadzonego przez związki sportowe i inne przedmioty działające w zakresie kultury fizycznej, w tym realizacja zadań związanych z przygotowywaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy.

Działalność ta odbywa się poprzez:

- budowę i utrzymywanie obiektów sportowych;

- świadczenie usług w zakresie szkolenia sportowego dla polskich związków sportowych i innych podmiotów działających w zakresie kultury fizycznej przy wykorzystaniu obiektów sportowych;

- współorganizowanie zawodów sportowych;

- oddawanie do korzystania obiektów sportowych;

- tworzenie warunków do promocji zdrowia oraz udzielania świadczeń zdrowotnych;

- świadczenie usług z zakresu kultury fizycznej.

Ponadto COS świadczy działalność polegającą na wykorzystywaniu posiadanej bazy organizacyjno-technicznej i noclegowej do świadczenia usług promujących sport i turystykę, organizowania związanych z tym konferencji edukacyjnych i szkoleń oraz świadczenia usług w zakresie turystyki i rekreacji ruchowej dla osób indywidualnych i wypoczynku rodzinnego.


 COS posiada sześć Ośrodków Przygotowań Olimpijskich (OPO-COS):

- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. F. Stamma „Cetniewo” we Władysławowie

- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku

- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu

- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale

- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku

- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem oraz

- Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy „TORWAR” w Warszawie

Aktualności

Ilość wyświetleń: 5231